Projektowanie wnętrz i ogrodów

Projektowanie wnętrz i ogrodów

Zarówno projektowanie wnętrza, jak i ogrodu wymaga zdolności oraz zasobu wiedzy w danym zakresie, ale niezależnie czy będzie to praca wykonana samodzielnie, czy zlecona specjaliście, zawsze podstawą będzie dokładne opracowanie planu.

Projektowanie ogrodów

Pierwszym działaniem w projektowaniu ogrodu jest dokonanie dokładnej analizy pod względem wizualizacji ogrodu, jak również pod względem istniejących warunków obejmujących teren ogrodu – jego ukształtowania, warunków glebowych i klimatycznych – i na tej podstawie opracowanie szczegółowego planu jego aranżacji. Odpowiedni plan nasadzeń, małej architektury oraz nawiązanie do kompozycji otoczenia daje gwarancję perfekcyjnego ogrodu.

Ogród to przede wszystkim rośliny, i przy jego obsadzeniu należy kierować się pewnymi istotnymi zasadami. Pierwszym etapem będzie określenie centrum nasadzeń ogrodu. Będą to punkty w sposób szczególny przyciągające uwagę. Zadanie takie mogą spełnić rośliny o określonym, wyrazistym kształcie – krzewy lub niewielkie drzewa. Następnym punktem jest ustalenie podstawy kompozycji ogrodu, stanowiącą główny szkielet aranżacji ogrodu, który będzie spełniał rolę jego struktury oraz tła dla innych roślin. Do tego celu najbardziej sprawdzą się gatunki zimozielone, najlepiej w różnych tonacjach zieleni.

Kolejnym etapem nasadzeń powinien być wybór roślin typowo ozdobnych, spełniających rolę dekoracyjną ogrodu. Mogą to być gatunki uprawiane ze względu na ozdobne kwiaty lub dekoracyjne liście. Ostatnią zasadą nasadzeń ogrodu jest wypełnienie wolnych przestrzeni, pozostałych między bylinami oraz na rabatach z roślinami wieloletnimi. Do tego celu najbardziej nadają się sezonowe rośliny cebulowe.

Projektowanie wnętrz

Podobnie jak przy projektowaniu ogrodu, tu również podstawą udanej aranżacji wnętrza będzie opracowanie dokładnego planu. Należy tu kierować się przede wszystkim umiejscowieniem wnętrza, jego wielkością, nasłonecznieniem pomieszczenia oraz wybraną stylistyką. Tu również trzeba wykazać się niezbędną wiedzą oraz poczuciem estetyki i przestrzennej wyobraźni. Zasadą jest przede wszystkim funkcjonalność oraz dopasowanie projektu do swoich potrzeb i gustu.

Istotnym jest zachowanie pewnej wolnej przestrzeni w pomieszczeniu, więc ważnym będzie dobór odpowiedniej ilości mebli oraz ich ustawienie bowiem zbyt duże ich nagromadzenie może sprzyjać poczuciu chaosu wnętrza. Równie ważnym jest dobór odpowiedniego oświetlenia. Powinno stanowić z całością aranżacji idealnie dopasowaną kompozycję.

Projektowanie samodzielne czy zlecenie specjaliście?

Projektowanie samodzielne może sprawdzić się tylko wówczas, gdy osoba dysponuje odpowiednią wiedzą, zdolnościami, zapałem oraz zmysłem artystycznym. Częstym przypadkiem samodzielnego projektowania będzie nieudany ogród ze zmarnowanymi roślinami lub niefunkcjonalne, niekomfortowe wnętrze. Błędem może być połączenie elementów całkowicie do siebie niepasujących, co przyniesie efekt nieładu i chaosu. Znacznie lepszym rozwiązaniem będzie powierzenie wykonania projektu specjaliście. Architekt wnętrz czy projektant ogrodu http://www.line-design.pl/ znacznie lepiej potrafi ocenić funkcjonalność projektowanej przestrzeni, wydobyć jej zalety i ukryć mankamenty.

Dodaj komentarz