Inwentaryzacja przyrodnicza – dlaczego jest obowiązkowa?

Inwentaryzacja przyrodnicza – dlaczego jest obowiązkowa?

Obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji przyrodniczej przed niemal każdą większą inwestycją może być frustrujący dla przedsiębiorców, ale nie można go ominąć. Posiada on bowiem podstawę prawną i bez jego wypełnienia nie będziemy mogli legalnie rozpocząć inwestycji.

Można się jednak zastanawiać, dlaczego taki obowiązek powstał i z czego on wynika. Postaramy się jasno i klarownie wytłumaczyć to w tym artykule, a także dostarczyć kilka innych przydatnych informacji na temat całego procesu przeprowadzania inwentaryzacji. Zapraszamy!

Z czego wynika obowiązek wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej?

Swego czasu czynienie potężnych zniszczeń w środowisku naturalnym podczas prowadzenia wszelkiej maści prac budowlanych było bardzo często spotykane i nie było to dostatecznie kontrolowane. W wyniku takich działań mogło ginąć bardzo wiele zwierząt, w tym należących do gatunków objętych ochroną, a także roślin i elementów przyrody nieożywionej.

Bardzo często spotykane były choćby masowe śmierci ptaków podczas termoizolacji i remontów mieszkań w dużych miastach. Co więcej, nie dość, że w ramach inwestycji dokonywane były duże zniszczenia, to nie miała później miejsca wystarczająca kompensacja przyrodnicza, a więc nie podejmowano działań, aby zrekompensować poczynione krzywdy.

Postanowiono z tym walczyć z troski o środowisko naturalne i właśnie dlatego już od dłuższego czasu inwentaryzacja przyrodnicza jest obowiązkiem podczas takich inwestycji, jak choćby budowa domów i mieszkań, dróg, linii energetycznych, elektrowni wiatrowych czy farm fotowoltaicznych. Więcej szczegółów, a także dokładną podstawę prawną tego obowiązku, znaleźć można tutaj: https://avesnature.com.pl/uslugi/inwentaryzacja-przyrodnicza. Jest to z pewnością temat, którym warto się zainteresować, jeśli mamy w planie realizację jakiejś szeroko zakrojonej inwestycji.

Co składa się na inwentaryzację przyrodniczą?

Inwentaryzacja przyrodnicza obejmuje znacznie więcej aspektów niż moglibyśmy w pierwszej chwili pomyśleć. Dotyczy ona nie tylko roślin i zwierząt znajdujących się na danym obszarze, ale też wspomnianych już elementów przyrody nieożywionej, takich jak wodospady, skały czy naturalne źródła. Są to elementy, na które wiele osób być może nie zwraca uwagi, ale które mogą mieć duże znaczenie z przyrodniczego punktu widzenia.

Inwentaryzację można podzielić na trzy główne etapy: etap przygotowawczy, podczas którego między innymi wykonywane są mapki terenu, etap inwentaryzacji, a także etap waloryzacji, kiedy ostatecznie zbiera się wszystkie informacje w całość i sporządza na ich podstawie dokumenty. Ważne jest, aby już za pierwszym razem wszystko zostało sporządzone prawidłowo – jeśli będziemy później musieli jeszcze wykonywać jakieś poprawki, start inwestycji może się opóźnić.

Dodaj komentarz