Co powinieneś wiedzieć o energii ze Słońca?

Co powinieneś wiedzieć o energii ze Słońca?

Energia ze Słońca jest jedną z bardziej popularnych w kontekście Odnawialnych Źródeł Energii. Przez wiele lat szacowało się, że Polska nie posiada naturalnych możliwości do rozwoju w tym zakresie. Spadły jednak ceny materiałów, a wydajność instalacji wzrosła. Informacje o wykorzystaniu ogniw fotowoltaicznych na szeroką skalę pojawiają się w strategiach największych polskich firm energetycznych.

Podział energii słonecznej

Warto na samym początku wspomnieć, że większość osób kojarzy samo pojęcie “fotowoltaika”. Jest bardzo szerokie, ale mylnie wrzuca się do niego wszystkie możliwości konwersji energii słonecznej. Człowiek obecnie wykorzystuje ją w kilku wariantach:

  • zamienia na energię elektryczną przy pomocy ogniw fotowoltaicznych,
  • zamienia na energię cieplną przy wykorzystaniu tzw. paneli słonecznych,
  • korzysta z rozwiązania hybrydowego, które można znaleźć w tzw. panelach PVT.

Ostatnie rozwiązanie powinno być szczególnie interesujące, ale niestety jest również najdroższe. W dużym uproszczeniu więc, ze Słońca można wytworzyć prąd lub ogrzać budynek. Większe korzyści z perspektywy inwestora przynosi fotowoltaika Piaseczno. Duży wpływ na to mają referencyjne warunki zakupu, a także dotacje.

Kłopotliwe magazynowanie

Energia słoneczna zamieniana na elektryczną w ogniwach fotowoltaicznych nie jest ciągła. Powstaje wyłącznie w momencie, w którym występują odpowiednie warunki atmosferyczne. Prowadzi to do konieczności zapewnienia źródła zapasowego, działającego natychmiastowo w momencie spadku produkcji z ogniw.

Dla klientów indywidualnych problem rozwiązuje podłączenie do sieci. Operator “zwraca” posiadaczowi fotowoltaiki energię elektryczną w momencie wystąpienia zapotrzebowania. Nic jednak nie odbywa się za darmo. W przypadku instalacji o mocy powyżej 10 kW, za każdą 1 kWh energii oddanej do sieci, otrzyma się “do wykorzystania” 0,7 kWh. Sytuacja jest bardziej korzystna przy mniejszych instalacjach. Wtedy stosunek ten wynosi 1:0,8.

Czy przyszłość jest powiązana z magazynami energii?

Nad rozwiązaniem patowej sytuacji pracuje cały szereg naukowców. Obecnie najbardziej prawdopodobnie wygląda idea magazynów energii, postawionych przy instalacjach. Projekty pilotażowe powstały już u dużych producentów energii ze Słońca (m.in. Australia, Stany Zjednoczone, Francja). Kluczowym czynnikiem hamującym ich rozwój jest cena finalna.

Magazyny energii powinny w najbliższej przyszłości być tańsze. Co więcej, rozpatruje się je nie tylko w kontekście energii słonecznej, ale również wiatrowej. Obecnie naturalną regulacją systemu zapewniają elektrownie szczytowo-pompowe. Sporym wyzwaniem dla Polski będzie nie tylko samo odejście od energetyki konwencjonalnej, ale także przystosowanie systemu do prawidłowego funkcjonowania OZE.

Dodaj komentarz