Podgrzewacze do wody – dobre ekonomiczne rozwiązanie

Podgrzewacze do wody – dobre ekonomiczne rozwiązanie

Podgrzewacze wody to urządzenia umożliwiające uzyskanie bieżącej ciepłej wody wszędzie tam, gdzie brak jest dostępu do sieci wodociągowej z ciepłą wodą. Podgrzewacze zasilane mogą być energią elektryczną lub gazową, zaś podstawowy ich podział obejmuje podgrzewacze przepływowe i pojemnościowe. Jakie są wady i zalety każdego z nich?

Ogrzewacze przepływowe wody – korzystne rozwiązanie

Przepływowy ogrzewacz wody to urządzenie włączane wraz z odkręceniem kranu z ciepłą wodą i wyłączane, gdy kran zostaje zakręcony. Jak nie trudno się domyślić, takie rozwiązanie okazuje się być bardzo ekonomiczne. Zużywana jest bowiem tylko taka ilość energii, która jest niezbędna do ogrzania zużywanej wody. Minimalne straty energii dotyczą jedynie ogrzewaczy przepływowych wielopunktowych, obsługujących kilka kranów. Wtedy znaczne odległości między poszczególnymi punktami poboru wody mogą wiązać się z niewielką startą energii wynikającą z zalegania ogrzanej wody w instalacji. Oczywiście skutecznym rozwiązaniem tego problemu jest izolacja termiczna instalacji wodnej.

W przypadku instalacji elektrycznych ogrzewaczy przepływowych bardzo istotna jest moc urządzenia. Dla niewielkiego zużycia wody wystarczy podgrzewacz o mocy 4 – 5 kW, zaś dla zapewnienia ciepłej wody dla dużego domu, potrzebna będzie moc powyżej 6kW. Wtedy należy zadbać o zasilanie trójfazowe 400 V. W przypadku wykorzystania ogrzewacza przepływowego najczęściej wymagany jest odpowiedni minimalny przepływ wody, najczęściej rzędu 2, 5 l wody na minutę, w przeciwnym razie podgrzewacz się nie uruchomi. Regulacja temperatury wody odbywać może się dwojako. Regulacja hydrauliczna polega na zmianie natężenia strumienia wody, zaś moc grzewcza jest stała. Z kolei podgrzewacze sterowane elektronicznie umożliwiają zapewnienie stałej temperatury wody bez względu na wielkość strumienia wody.

Ogrzewacze pojemnościowe wody – rozwiązanie nie pozbawione wad

Istotą działania pojemnościowego podgrzewacza wody jest ogrzanie wody zalegającej w zbiorniku, co zapewnić ma stały dostęp do ciepłej wody. Podgrzewacz pojemnościowy, czyli terma, najpierw ogrzewa wodę, a następnie ją magazynuje, zaś utracie ciepła zapobiega termostat oraz izolacja. Do obsługi jednego punktu poboru wody przeznaczone są podgrzewacze bezciśnieniowe, zaś dla kilku kranów wymagany jest podgrzewacz ciśnieniowy. Zamontowanie podgrzewacza w pomieszczeniu o niskiej temperaturze lub rozległa instalacja ciepłej wody wymagają zaizolowania w celu ograniczenia strat energii.
Podstawowe parametry określające wydajność tego typu ogrzewacza to pojemność i moc. Dobierając pojemność uwzględnić należy zapotrzebowanie na ciepłą wodę w każdym punkcie poboru. Natężenie strumienia bieżącej wody może być spore, jednak wydajność podgrzewacza pojemnościowego zawsze jest ograniczona, co wynika z zajmowania miejsca wypływającej ciepłej wody – zimną. A element grzejny, zwłaszcza o niewielkiej mocy, nie jest w stanie szybko podgrzać wody do pożądanej temperatury.

Podsumowując – biorąc pod uwagę ekonomię i wygodę użytkowania, wydajność, łatwość montażu oraz estetykę i kompaktowość – korzystniejszym rozwiązaniem wydaje się być ogrzewacz przepływowy. Zapewnia nieograniczony dostęp do ciepłej wody z jednoczesnym generowaniem tylko niezbędnych kosztów i można go zainstalować w dowolnym miejscu, bez względu na kubaturę pomieszczenia.

Dodaj komentarz